Belügyi Közlöny, 2000 (11. évfolyam, 12-16. szám)

2000-07-28 / 12. szám

12. SZÁM XI. ÉVFOLYAM 2000. JÚLIUS 28. ARA: 560,— Ft A BELÜGYMINIS­ZTÉ R­I­U M H­I Щ TALOS LAPJA h ^ Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 82/2000. (VI. 8.) Korm. r. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet módosí­tásáról .................................................................................................................................................... 971 15/2000. (V. 26.) BM 1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól szóló a belügymi­niszter által irányított rendvédelmi szerveknél............................................................................. 971 16/2000. (VI. 8.) BM r. A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról .............................................................................................. 985 17/2000. (VI. 8.) BM 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszünte­téséről .................................................................................................................................................... 987 HATÁROZATOK 17/2000. (V. 26.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 989 18/2000. (VI. 6.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 991 19/2000. (VI. 16.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 999 20/2000. (VI. 16.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 1001 21/2000. (VI. 16.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 1004­­/2000. PJB A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata ............................................. 1006 UTASÍTÁSOK 16/2000. (BK12.) BM ut. A rendészeti szakközépiskolák tanulóinak a területi rendvédelmi szerveknél folyó szakmai gyakorlatáról....................................................................................................................................... 1008 17/2000. (BK 12.) BM ut. A rendőri és határőri intézkedéseknek az állami vezetők hivatalos tevékenységét elősegítő végrehajtásáról .......................................................................................................................................... 1010 18/2000. (EK 12.) BM ut. A korszerű egyenruházat kialakítására felállítandó bizottságról ................................................... 1012 KÖZLEMÉNYEK Végrehajtási jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról .. 1013 Az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság közleménye gépjármű törzskönyvek körözéséről ... 1022 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságá­nak közleményei ........................................................................................................................................ 1022 Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója..................... 1023 Máriapócs Város Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója ...................................... 1024 Esztergom Város Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója ...................................... 1026 Tát Nagyközség Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója ........................................ 1030 Nyírábrány Község Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója................................... 1033 Zalalövő Nagyközség Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója............................... 1036 Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 1999. évi pénzügyi beszámolója........................................ 1040­ ­ TARTALOM )

Next