Belügyi Közlöny, 2001 (12. évfolyam, 1-6. szám)

2001-01-19 / 1. szám

XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2001. JANUÁR 19. ÁRA: 588.— Ft -------------------------------------------------P*—•. 1 '• 1.---------------------------------------------------------------------­ A BELÜGYMINISZTÉRIUM HI­­V­ATALOS LAPJA Felhívjuk tisztelt előfizetőink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett 2001. évi előfizetési árainkra JOGSZABÁLYOK 226/2000. (XII. 19.) Korra. r. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. r. módosításáról.......................................................... 2 236/2000. (XII. 23.) Korra. r. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról ......................... 2­39/2000. (XII. 12.) BM r. A lakáscélú munkáltatói támogatásról .................................................................................................................................... 5­40/2000. (XII. 12.) BM 1. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti-, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól................................................................................................................................................................... 26­41/2000. (XII. 12.) BM 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról ............................................................................................................................................................................................................ 30­42/2000. (XII. 27.) BM 1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM r. módosításáról ............................... 45 43/2000. (XII. 27.) BM r. A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM r. módosításáról............................................... 45­44/2000. (XII. 28.) BM r. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM r. módosításáról ............................................................................................................................................................................................................................. 48­45/2000. (XII. 28.) BM—IM e. r. A bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 7/2000. (II. 16.) BM—IM e. r. módosításáról.................................................................................................................................................................................................... 48 35/2000. (XII. 27.) KöViM—BM e. r. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM e. r. módosításáról ................................. 52 36/2000. (XII. 27.) KöVim—BM e. r. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1998. (XII. 20.) KM—BM e. r. módosításáról ...................................................................................................................................................................................................... 55 HATÁROZATOK 46/2000. (XII. 14.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 56 47/2000. (XII. 14.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 68 48/2000. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 71 49/2000. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 74­50/2000. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata........................................................................................... 76­51/2000. (XII. 18.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata..................................................................­............................................................................... 78 52/2000. (XII. 18.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 79 53/2000. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 83 54/2000. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................................................................................................................. 85­55/2000. (XII. 18.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 88 UTASÍTÁSOK 1/2001. (BK. 1.) BM ut. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a rendvédelmi oktatási intézmények jelentési rendjéről, egyes koordinációs feladatokról............................................................................................ 90­2/2001. (BK. 1.) BM ut. A 2001. évi népszámlálásnak a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és tagjai körében történő végrehajtása . 91 KÖZLEMÉNYEK Az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság közleménye gépjárműtörzskönyvek körözéséről............................................................................................. 94 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék