Beszélő 26. (1989)

1989 / 26. szám

Összes megemlített szervezet ill. intézmény Megjegyzések a táblázatához: 1. ) A felolvasott 12 pont szövegében szerepelt. 2. ) A Gem-szobornál tartott megemlékezésen kapott szerepet. 3.) Képviselője a délelőtti hivatalos koszorúzások résztvevője volt. *1.) Az ELTE KISZ Bizottsága külön menetet szervezett az egyetemtől a Petőfi-szoborig, amelyen a TV Híradó szerint kb. százan vettek részt. 5.) Képviselője a Múzeum-kerti nagygyűlés után koszorúzott. Jól látható, hogy a március 15-i ünnepségeken szereplő szervezetek jórészét (54 %-át) meg sem említették a TV Híradóban. Az elszemélytelenítés, a depolitizálás, és az információtorzítás révén tehát a híradó szelektíven tájékoztatott aszerint, hogy független vagy hivatalos ünnepségekről volt-e szó. A független rendezvényekről szóló tudósítások információtartalma rendszeresen kisebb volt, mint a hivatalos ünnepségeké. Melyik lap hasonlít a TV Híradóhoz? Amennyiben össze kívánjuk hasonlítani a TV Híradó és az országos napilapok tudósításait, azok hasonlóságait és különbségeit, ezt könnyen megtehetjük, ha összevetjük a bennük szereplő információk szerkezetét. A különböző személynevek, valamint intézmény és szervezetek neveinek közlését, illetve elhallgatását a vizsgált napilapokra, és a TV híradóra jellemző döntésekként foghatjuk fel. Ezek alapján pedig a lapok, és a híradó közötti korreláció kiszámításával számszerű és világos választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a TV híradóban leadott hírek struktúrája vajon melyik országos napilapéhoz áll a legközelebb. A kapott eredményeket a 4. sz. táblázat tartalmazza. Ebből látható, hogy a TV Híradó által a különböző információk között elvégzett szelekció leginkább a Népszabadságéhoz hasonlí­tott, míg a többi napilap ettől eltérő szempontok szerint tudósított az ünnepségekről. A napilapok között a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap közötti kapcsolat a legerősebb (0.77). A közölt híranyagok nagyjából lefedi egymást. Statisztikai értelemben nincs kapcsolat a Magyar Nemzet és a TV Híradó között, ami a közölt híranyag nagyobb mértékű különbözőségére utal. Szervezetek Állami Egyházügyi Hivatala Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság Chart *777 3 Elnöki­­ Tanács 3 ELTEH’3 2 Észt népfront^ Fiatal Demokraták Szövetsége Fővárosi Tanács“5 Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Hazafias Népfront Ifjú Gárda 2 Lengyel Független Diákszövetség­­ Lengyel-Magyar Szolidaritási Bizottság Lengyel nagykövetség Magyar Demokrata Fórum Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Magyar-Lengyel Országjáró Diákszövetség“* Magyar Néphadsereg (fegyveres erők; Magyar Szociáldemokrata Párt Magyar Szocialista Munkáspárt Magyar Szocialista Munkáspárt ^ Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége) Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége“5 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács3 Minisztertanács3 Munkásőrség 1. Münnich Ferenc Társaság Országgyűlés0 ^ Petőfi Társaság ^ Római Katolikus Egyház3 Románia Liberal Szabad Demokraták Szövetsége­­ Szakszervezetek Országos Tanácsa3 Szociáldemokrata Ifjúsági Kör3 ^ Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom3 Szolidaritást y Ukrán Demokratikus Unió7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 16 33 16 20 2*1 94 TV Hiradó Magyar Népsza- Népsza- Magyar Nemzet hadság­ja Hírlap

Next