Beszélő 26. (1989)

1989 / 26. szám

Hol szere­­pel t MTVMN NSZB NSZV MH Bába Iván F 01 0 1 1 Csengey Dénes F 2 1 A 1 1 Cserhalmi György F 1 1 2 1 1 Fi ló Sarolta F 0 1 0 1 0 Fónay jenő F 0 1 0 1 1 Hegedűs D.Céza H 0 1 1 1 1 Huszár István H 1 2 1 2 1 Jakab Róbertné H 0 1 1 1 1 Kárpáti Ferenc H 1 1 1 1 1 Kis János F 0 2 0 1 2 Mécs Imre F 0 1 0 1 1 Medgyessy Péter H 1 2 2 1 2 Németh Miklós H 1 2 2 1 2 Nyers Rezső H 1 2 2 1 2 Orbán Viktor F 0 1 0 1 1 Ruttner György H 1 2 1 1 2 Sarlós István H 1 2 2 1 2 Straub F.Brúnó H 1 3 3 2 3 Szilágyi Sándor F 2 0 2 0 0 Szűrös Mátyás H 0 1 1 1 1 Vigh Károly F 0 1 0 1 2 Vörös Vince H 1 2 2 2 2 x MTV= Magyar Televízió, MN= Magyar Nemzet, NSZB= Népszabadság, NSZV= Népszava, MH= Magyar Hírlap. H= hivatalos rendezvények F= független rendezvények 2.) Dep olitiz á 1 á s Az eseményeket, az elhangzott szónoklato­kat összefog! al ó narráció nemcsak arra alkalmas, hogy eltávolítsa a nézőket a konkrét eseményektől, de arra is, hogy azok bizonyos részeit, politikai követeléseit el lehes­sen hallgatni. Több beszédről tartalmi ismertetés sem hangzott el, másokról pedig egy-egy mondatban számolt be a híradó. Pl. Kis Jánosnak a Kossuth téren elhangzott beszédéből egy mondatrészt emeltek ki: ("...független, demokratikus, Magyar Köztársa­ságot..."). A 12 pontból pedig mindössze kettőt hallhatott a tv-néző teljes terjedelemben. Az aktuális politikai követelések, helyzetértékelések elhallgatása és lekerekítése mellett, a narrátor leginkább az ünnep rituális (és ennyiben politikailag csak áttételesen értelmezhető) eseményeiről (pl. a Himnusz, a Székely Himnusz, a Szózat elénekléséről) vagy általánosan ismert és hangoztatott jelszavakról (pl. "Demokráciát!") tudósított. A 2. sz. táblázatban a már érintett tényezők (a szónokokról közölt képek, közeli képek) mellett az élőszóval lejátszott szónoklatok idejének adatai is szerepelnek. Ha összeadjuk a HNF és az MSZMP szónokainak idejét, akkor kiderül, hogy ez mintegy 10 mp-cel több, mint a független ünnepségek szónokainak ideje együttvéve. 2. sz. táblázat A budapesti ünnepségeken elhangzott beszédek közvetítése a TV-ben Szónokok Az élőbeszéd közvetítésének i de je Ismer­­tetésKép Közeli kép Huszár István 0:29-+ + Ruttner György 0:31 + Vörös Vince 0:3A +“ Nyers Rezső 2:1 A ' ++ összesen 3: A8 Vigh Károly 0--­Mécs Imre 0-Cserhalmi Gy.0:51 ++ + Csengey Dénes 1 :A2 ++ Orbán Viktor 0 ++ Kis János 0-“ Fónay Jenő 0 “­Bába Iván Összesen 2:33 3.) Az információk torzítása A független szervezeteket képviselők nevének elhallgatása és politikai radikalizmusuk tompítása mellett a híradó az ünnepségeken valamilyen formában megemlített, vagy részt vevő szervezetek neveit is eltitkolta, vagy csak félreérthető formában utalt rájuk. Ritkán említette pontos nevüket, inkább az összefoglaló "alternatív szervezetek", "független szervezetek" megnevezéseket használta. Ez pedig szükségképpen összemossa a közöttük lévő különbségeket, és miként e szervezetek szónokait, úgy magukat a szervezeteket is megfosztja nevüktől. Milyen furcsa lett volna hallani, hogy az Elnöki Tanács, a Minisztertanács, a Hazafias Népfront, az MSZMP, és a KISZ összefoglaló neveként a "hivatalos szervek", vagy az "állami- és pártszervek" elnevezéseket használják. Ám e szervezeteket a TV Híradó pontosan nevén tudta nevezni. A híradóban és az országos napilapok tudósításaiban (konkrét események kapcsán) szereplő néven nevezett szervezetek illetve intézetek említéseit a 3. sz. táblázat tartalmazza. Miután a szervezeteket képviselő személyek említését az 1. sz. táblázatban már összeszámláltuk, itt nem vettük figyelembe azon említéseket, amelyek egy-egy személynév kapcsán fordultak elő (pl. Németh Miklós a Minisztertanács elnöke). Másrészt csak az eseményekhez kapcsolt, és a tudósításokban szereplő említéseket számoltuk. A ködösítés jellegzetes módszere volt ugyanis az, hogy az ünnepségeket szervezők nevét egyetlen felsorolásban ismertették meg az olvasóközönséggel ahelyett, hogy az egyes programokkal foglalkozó tudósításban utaltak volna rájuk. (Ezt a formát választotta pl. a Népszabadság.) 3. sz. táblázat Az országos napilapok tudósításaiban, és a TV Híradóban név szerint megemlített 35 szervezet és intézmény 93

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék