Beszélő 26. (1989)

1989 / 26. szám

E bevezető után lássuk a Népszabadság cikkét! A cím és a kurzívval szedett függelék mintegy keretbe foglalja a törzsszöveget, amiből mindjárt ki is derül, hogy a hatásvadász címből egy szó sem igaz. A "Fidesz amatőr művész­­csoportjának" műsorában volt szerzői est, és elhangzottak Petri György, Sütő András, és Kányádi Sándor versei, megzenésítve vagy anélkül, de hosszíicombii í i desz-görl ok sajnos nem léptek fel, akik emigráns öregurak pénztárcáinak megnyílását várták volna, teszem azt, "pusztapuszi" ellenében. A pénzgyűjtésről csak annyit, hogy kis hazánkban az Akadémiától a külker vállalatokig minden intézmény azon igyekszik, hogy külföldön felmerülő költségeit a meghívó fél fizesse, hiszen itthon minden fillér kell a vízlépcsőre és más hasonlóan okos dolgokra. A Népszabadság cikkének következő pontja az, hogy az estet Tollas Tibor nyitotta meg - ez számunkra egyébként a helyszínen derült ki -, aki a "Nemzetőr című szélsőséges emigráns lap főszerkesztője". Hogy a Nemzetőr szélsőséges-e vagy sem, azt nem tudom, mert a Kálvin téren, ahol általában újságot szoktam venni, nem árulják. Néhány számba bepillantva, melyek a napokban kezembe kerültek, megállapít­hattam, elsősorban a lap archaikus nyelvezeté­ből, hogy a magyar tradícióból jól ismert jobboldali konzervatív irányultságú újságról van szó. A Nemzetőr idéz a Fidesz kiadványaiból, ami ellen nincs kifogásunk, noha nem azonosítjuk magunkat platformjával, de nyilatkoztak Fidesz-tagok mér a Magyar Hírlapnak is, holott a jelenlegi kormánypolitika számos elemével sem értünk egyet. A Nemzetőrről egyébként azt olvasom Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 19A5-1985 című munkáj ában (EPMSZ, Bern 1985), hogy éppen Tollas Tibor "mérséklő befolyásának tulajdonítható", hogy a "mindent tagadó, semmit el nem ismerő magatartás enyhült" (A7A. és W. old.). Most idézem a Népszabadság idézett cikkének kurzívval szedett függelékét: "Tollas Tibort az olvasók közül csak kevesen ismerhetik, íme néhány adat. A következtetést bízzuk az olvasóra. Kecskési Tollas Tibor csendőr főhadnagy 1945 április 29-én kérte igazolását, s azt megszerezvén július 18-án felvételét kérte a rendőrség kötelékébe. De voltak, akik felismerték benne azt a csendőr főhadnagyot, aki a 117. csendőrzászlóalj tisztjeként a deportálásokat irányította Beregszászon. A bíróság a túlélők és saját beosztottjainak vallomása alapján 19A9. december 8-án tízévi fegyházra ítélte. 1956-ban távozott Nyugatra." Kemény szavak! Bevallom őszintén, mikor először elolvastam ezt a passzust, a rosszul!ét környékezett. Utánanéztem Randolph L. Braham A Magyar Holocaust című könyvé­ben 5 beregszászi deportál ásóknak, bár roppant alapos munkáról van szó, nem esik szó Tollas Tiborról. Ezután jutott csak eszembe az a bejelentés az igazságügyi kormányzat részéről, hogy csínján kell bánni az 19A5 és 1962 közötti politikai perekben hozott ítéletekkel, és a Minisztériumnak szándékában áll ezeket fel ül­­vi zsgálni. A Beszélő legfrissebb, novemberben megjelent, 25. számában összeállítás jelent meg Demszky Gábor tollából, "Kis magyar helytörtenet. Egy fejezet a CULAG magyar vonatkozásairól" címmel, melynek egyik része beszélgetés Tollas Tiborral. Tollas Nagy Ferenc miniszterelnök megbízásából a Felső-Tiszavidék­­ről a Szovjetunióba hurcolt férfiak sorsáról próbált tudakozódni, noha az ÄV0 és a KATPOL próbálta ezt megakadályozni. Tollas állítása szerint ez volt az igazi oka a perének (melyben tíz évre ítélték), de erről a tárgyaláson nem esett szó. Tollas Tibor védelmét, esetleges mentegetését nem érzem, nem érezzük feladatunknak, nyilván megteszi ezt majd ő maga, szerepét tisztázni pedig a történészek feladata. Sokkal fontosabb számunkra, mit sugall a cikk. Ez pedig az, hogy a Fidesz illegeti magát Bécsben és pénzt tarhál a fasisztáktól. Amennyiben lehetséges itt minősítenem, akkor ki kell jelentenem, hogy a leqrosszabbízű politikai manipulációval állunk szemben, amit a magam neveben a leghatározottabban vi sszautasítok. A magyar történelmet számos tragédia árnyékolja be, ezek közül valószínűleg a legsúlyosabb 19A4. Hajiunk arra, hogy igazat adjunk Winston Churchill-nek, aki a magyarországi Holocaustot ^ világtörténelem talán legnagyobb és legrettenetesebb bűncselekményének" nevezte. Az ebben való bűnrészesség vádja a legsúlyosabb vád, ami XX. századi embert érhet, a Fideszt sanda célozgatással ezzel kapcsolatba hozni rosszindulatú politikai manipuláció. A későb­bi magyar történelem nagy tehertétele a sztálinizmus is, melyben a Népszabadság s különösen jogelődje, nem teljesen vétlen. Mint tudjuk, a két vészkorszak között még személyi átfedések is voltak, gondoljunk a kisnyilasok beléptetésére az MKP-ba, vagy Péter Gábor kísérletére, hogy egy nyilas "szakembert1' bevonjon a sztálini "zsidó orvosok ; pere" mintájára elképzelt hazai tisztogatásba (lásd Ember Judit: Hagyd beszélni a Kutruczot! című filmjét). A fasizmus és i sztálinizmus begyógyul at!an sebek Magyarországon, példa az előbbire a Püski Sándor körül kirobbant vita, az utóbbira azok a levelek, amiket a Fidesz obskúrus szervezetektől kap, miszerint "jenki demokrata patkányok" vagyunk, de hamarosan "visszataposnak a csatornába". Ezekhez a begyógyulatlan sebekhez történelmi bűnök vezettek. A Fidesz legidősebb tagjai az idén azok lehetnek, akik 195A-ben születtek, a tagság zöme a hatvanas évek szülötte. A Fidesz tagságának, mér csak életkora miatt is, lehetnek hibái, lehetnek vétkei, vannak is, mint mindenkinek, de történelmi bűne nincs. A Fidesz tagságának, generációjának történelmi, politikai felelőssége csak most,politikai színrelépésével kezdődött. A történelmi bűnökkel való kapcsolatba hozás kísérlete a sztálini koncepciós perekkel rokon, ahol a vádlottak egyszerre voltak fasiszta, trockista, amerikai, jugoszláv, izraeli és japán kémek. A Népszabadságnak az a sajátságos módszere, hogy egy három órás eseményből kiragad három percet és ennek kapcsán kétes értékű információk­kal manipulálja a közvéleményt, név és szignó nélküli cikkben, nem segíti elő azt az új társadalmi közmegegyezést, amelyről pedig annyit hallani az MSZMP politikusainak szájából. Vágvölgyi B. András 81

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék