Beszélő, 1991. április-június (2. évfolyam, 14-26. szám)

1991-04-13 / 15. szám - LÉTMINIMUM - Az Újcsakö létminimum-számításai

Létminimum LÉTMINIMUM MOST Az Újpesti Családsegítő Központ ismét nyilvánosságra hozza létminimum-számításainak eredményét, ezúttal április 1-jei árakon. Az elmúlt hónaphoz képest a létmini­mum összege 3,9 százalékkal emelkedett. Ez a tipikusnak tekinthető négytagú (két felnőtt, két gyerek) családoknál 800 forin­tos költségnövekedést jelent, így azokban a családokban, amelyek már a múlt hó­napban is a létminimum szintjén éltek, és bevételeik azóta sem növekedtek, két nappal hamarabb fogy el a havi koszt­pénz (a létminimum szintjén egy felnőtt napi élelmiszer-kiadása 90,20 Ft). Az alapvető élelmiszerek és ruházati cikkek árai a múlt hónap óta minimális mértékben csökkentek. Az ebből szárma­zó nyereséget azonban felemészti, sőt je­lentősen meghaladja a szolgáltatásokra és a lakásra fordított költségek növekedése. A nemrég megállapított bruttó 7000, nettó 6260 Ft-os minimálbér a tipikus négytagú család egy főre jutó létminimum­összegének 90 százaléka. Tehát már meg­állapításakor sem fedezi teljes mértékben egyetlen családtag teljes megélhetését sem. Igaz, korábban sem fordult elő, hogy fedezte volna. Különösen elgondolkoztató viszont, hogy az előző bérminimum márciusban 10 százalékkal kevesebbet fedezett a lét­minimumból, mint megállapításakor. A társadalmi juttatások a minimálbérnél is jelentősebb mértékben veszítettek érté­kükből: a családi pótlék gyermeknevelési költségekhez viszonyított értékcsökkené­se az első negyedévben 2,5 százalékos volt A fentiek ismeretében fokozottan szükségesnek tartjuk, hogy az állam szo­ciális törvényekben fogalmazza meg szo­ciális kötelezettségeit állampolgáraival szemben. Egyébként továbbra is az a vé­leményünk, hogy az életben maradáshoz minden magyar állampolgárnak legyen joga. 1991. április 9. Újpesti Családsegítő Központ 4s­ Családtípus Családtagok létminimuma Összesen Egy főre Egyedülálló nő 10 568 Ft 10 568 Ft Egyedülálló nyugdíjas nő 8 454 Ft 8 454 Ft Egyedülálló férfi 10 578 Ft 10 578 Ft Egyedülálló nyugdíjas férfi 8 462 Ft 8 462 Ft Anya+1 gyerek 8 553 Ft+6 897 Ft 15 450 Ft 7 725 Ft Házaspár 8 564 Ft+8 553 Ft 17 117 Ft 8 556 Ft Nyugdíjas házaspár 6 851 Ft+6 842 Ft 13 693 Ft 6 846 Ft Házaspár+1 gyerek 7 996 Ft+7 985 Ft+6 329 Ft 22 310 Ft 7 437 Ft Anya+2 gyerek 7 985 Ft+2x6 329 Ft 20 463 Ft 6 881 Ft Házaspár+2 gyerek 7 789 Ft+7 779 Ft+2x6 123 Ft 27 814 Ft 6 953 Ft Házaspár+3 gyerek 7 648 Ft+7 638 Ft+3x5 982 Ft 33 232 Ft 6 646 Ft A LIGA­ AKADÉMIA PÁLYÁZATA Pályázatot hirdetünk szakszervezeti oktatók kiképzésére. Keresünk értelmes, jó beszédkészséggel rendelkező, a szakszervezeti mozgalom iránt elkötelezettséget érző egyéneket. Célunk, hogy egy többlépcsős oktatási programban a Liga tagszervezetei számára oktatókat képezzünk. A képzés Budapesten lesz, vidékieknek útiköltséget térítünk. A pályázat szükséges feltétele egy önéletrajz, ami tartalmazza a jelentkező eddigi ta­nulmányait, szakszervezeti tevékenységét. Idegen nyelv tudása előnynek számít A pályázat leadási határideje április 20. Cím: Liga-Akadémia, 1071 Budapest, Gorkij fasor 45. 21 1991. április 13. Tájékoztató a PHARE környezetvédelmi programjáról Magyarország társadalmi és gazdasági reformjának elősegí­tésére az Európai Gazdasági Közösség vissza nem térítendő támogatást nyújt a PHARE-prog­­ram keretén belül. A PHARE teljes tevékenységé­ből Magyarországon elsőként a környezetvédelmi programot fogadták el. Lehetőség van községi szenny­vízcsatornázás és tisztítótelep beruházásaihoz az állami céltá­mogatás mellett a PHARE Prog­ramirodától további támogatást elnyerni pályázat révén. Az 1992-93. évi programjavaslatok 1991. június 30-ig küldhetők be a PHARE Programirodához. A VENTURI Tervező Gazdasági Munkaközösség vállalja, hogy települések önkormányzatai ré­szére díjmentesen közreműkö­dik a projektjavaslatok elkészí­tésénél a vízi környezetvédelem területén. A projektek­­­ benyújtásának formájára; - anyagi támogat­hat­óságá­nak kritériumaira; - elfogadásának eljárási rend­jére vonatkozó információk ren­delkezésre állnak. Érdeklődés esetén beszerez­hetők az alábbi címen: VENTURI Tervezői GM. 8200 Veszprém, Landler J. u. 14. Gál Zoltán ügyvezető Telefon: (80) 26-681

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék