Beszélő, 1995. január-március (6. évfolyam, 1-13. szám)

1995-03-16 / 11. szám - SPORTROVAT - Sakkrovat

KULTÚRA neki Coline. Charlene engedelmeskedett a lányának. Látta, Maury közeledik a Cit­roennel. Julien Renal kinyitotta a ládát. Meg­pillantotta a halottat.- Jó ég, de hiszen ez... - kiáltotta. Idáig jutott. Maury akkorra már megállt a Cit­roennel. Kihajolt az ablakon. Nyugodtan megcélozhatta Julien Renalt. Julien Renal a földre rogyott. A feje... Coline csak nézte.- Vissza - vezényelte Maury, és már rohant feléjük. - Be a kocsiba. Charlene a kormány mögé ült. Maury betuszkolta Coline-t a hátsó ülésre.- Ugye, nem visztek vissza oda, Maury, ugye, oda nem - vinnyogta Coline.- Tépj bele - mondta Charlene-nek Maury.- Mi van a ládában, Maury? - kér­dezte Charlene. Coline sokkal pontosabb volt.- Ki van benne? Ezért kellett megöl­nöd... azt az alakot? Mert tudta? - foly­tatta Coline.- Jó isten, Coline - mondta elfúló hangon Charlene. - Nem azt! Maury ­­fordult akkor a nagy darab, szakállas férfihoz -, te megölted... Julien Renalt? És... *** Tizenöt év ért véget, igen, ezt mondta állí­tólag Maury, ahogy az Anarchist főhadi­szállása felé közeledtek. Charlene sírva vezetett. Coline elaludt.- Állj - mondta hirtelen Maury. Hogy ez állítólag így zajlott. A „Shanghai Noodle Factory”-t fütyörészte.- Igen? - kérdezte Charlene. Felrobbant épület eló'tt álltak meg. „Tésztaszaggató”, ez volt szprével fel­festve a téglafalra.- Bevisszük - rendelkezett Maury. A ládára értette. Senki sem kérdezte, ki van a ládában. Kit nem láthatott így az­tán Julien Renal. Ki miatt kellett annak az alaknak meghalnia.- Innen gyalog megyünk tovább ­­mondta Maury.- Felrobbantod a kocsit is? Charlene kérdezte ezt. Maury némán bólintott. Charlene Ju­lien Renalra gondolt. Ahogy ott fekszik, fél fejjel. A fejéhez kapott. Már nem voltak könnyei. A SAKKlEXiKON-ból kimaradt Grimm Vince, a nagy triumvirátus leg­kalandosabb életű tagja, aki Szén Józseffel és Lőwenthal János Jakab­bal részese volt az első nagy magyar sakksikernek: 1843-45 között két remek levelezési játszmában a pesti sakkozók 2:0-ra győztek Pá­rizs ellen! Grimm sokoldalú, vállalkozó szellemű ember volt: rajzoló, nyomdász, egy időben pedig könyv- és zenemű-kereskedést tartott fenn. A nem hivatalosan működő Pesti Sakk-kör tagjai őt tekintették elnöküknek. Kapcsolatban állt a sakk iránt érdeklődő Kossuthtal. '48-ban a szabadságharc szolgálatába állította tehetségét. Ő készítette a Kossuth-bankók kliséit, majd a hivatalos nyomda vezetője lett. A bu­kás után Törökországba emigrált, és Murad bej néven vezérkari térké­pésztiszt lett. 1868-ban térhetett haza Pestre. Elénk, kombinatív stí­lusú játékára jellemző az itt következő, egy török amatőr játékos ellen váltott szórakoztató miniatűrje: N. N.-Grimm Konstantinápoly, 1864 - Spanyol meg­nyitás I. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. 0-0 Fc5 6. c3 Fa7 7. Bel? (7. d4 sokkal jobb és természe­tesebb.) 7. - Hg4? (Jellegzetes múlt szá­zadi kalandor lépés, amely világos pontat­lan védekezése következtében beválik.) 8. d4 exd4 9. cxd4? (Világos beleesik a csapdába. 9. h3-at közbe kellett volna iktatni.) 9. - Hxd4! 10. Hxd4 Vh4 II. Hf3? (Csak 11. Fe3 tartotta az állást, bár 11. - Vxh2+ 12. Kfl Vhl+ 13. Ke2 Vxg2 után is igen erős sötét támadása.) 11. - Vxf2+ 12. Khl Vgl+! (A klasszikus foj­tott matt.) 13. Bxgl Hf2 matt. Eredményhirdetés Fejtőversenyünk első szakaszában négy fejtőnk végzett holtverseny­ben az élen: Kérészi Tamásné, Balázs Gábor, Masát Adám és Versegbi- Nagy András. Jutalmukat - az öt sakk-könyvből álló ajándékcsoma­got - átvehetik személyesen a Beszélő Sakk-kávéházban (V., Párizsi utca 1., az udvarban) március 23-án, csütörtökön 19 órakor. Ha nem tudnak eljönni, akkor postán küldjük el Önöknek a csomagot. Győzteseink pontjaikat elvesztik, és újrakezdhetik a fejtőversenyt, amelyben jelenleg két olyan fejtőnk vezet (Gyepesi György és Nagy Ferenc), akik csak kevéssel maradtak le győzteseink mögött, így min­den esélyük megvan a második szakasz megnyerésére. Új fejtők be­kapcsolódását is várjuk! 11/3. rejtvényünk Prokes tanulmánya. Világos lép, és nyer, ami a fe­nyegető gyalogok miatt nem könnyű, egy jó ötlettel mégis megold­ható... A megfejtéseket két héten belül kell beküldeniük a következő címre: BE­SZÉLŐ SAKK, 1447 Budapest Pf. 573. A 13. (11/1.) rejtvény megfejtése: (Világos: Kgl, Vc2, Bd2, Bb3, Fh4 gya4, c4, g3. Sötét: Kc8, Vc6, Bf8, He5, Hf4, gya5, b6, c7, c5, h3.) 1. - He2+ 2. Bxe2 Bfl+ 3. Kxfl Vhl+4. Kf2 Hg4 matt. SZABOLCSI JÁNOS ■ ■ ■ 8 7 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H BESZÉLŐ, 1995. MÁRCIUS 16. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék