Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1915 (13. évfolyam, 1-52. szám)

4Wt/ /f#*5 T artalomjegyzék „Bíharvármegye Hivatalos Lapja“ 1915-íkí évfolyamához. A Állategészségügyi fertőtlenítések tárgyában rendelet Arvaszéki elnök rendelete a személyzet be osztásáról Államsegély kiosztása tárgyában kelt re delet Arviz elleni védekezésre vonatkozó óvintéz kedés tárgyában kiadott rendelet Aradi süketnéma-intézet igazgatósága felhívása Adómentes motorbenzin ára szabályozása tár­gyában kiadott rendelet Aluminium stb. összeírása tárgyában kibo­csátott rendelet Árpa ára megállapítása tárgyában kelt rendelet Aradi süketnéma-intézet igazgatósága felhívása Amerikából érkezett pénzekre von. rendelet Árvaszéki elnöki rendelet kiskorúak ügyében Andaházy Szilágyi Mihály-féle alapítványi helyre vonatkozó pályázati hirdetmény Állatorvosi főiskolába való felvételre vonat­kozó hirdetmény Ausztriában megállapított határátkelési pon­tokra vonatkozó kimutatás Árvaszéki einök a vizsgálatokra határidőt tűz Árvaszéki elnök rendelete a hadbavo íultak kiskorú gyermekei segélyezése tárgyában Állatorvosok felmentése tárgyában kelt rendelet Árvíz esetén katonai karhatalom kirendelése tárgyában kelt rendelet Auguszta-alap hadiemlék védelme tárgyában kelt rendelet Apátkeresztur vadászterülete bérbeadása Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz Anyák és csecsemők védelme céljából alakult Stefánia-szövetség felhívása Árváknak a munkásbiztositó pénztárba való beiratása tárgyában kiadott felhívás Állati részeknek baromfitenyésztésre való fel­­használása tárgyában kelt rendelet Argentiniai konzul működése felfüggesztetik Amerikából érkező pénzküldeményekre vonat­kozó rendelet Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz Angol alattvaló hazabocsátása t. kelt rendelet Agy- és gerincagyhártyalob elleni védekezés tárgyában kelt rendelet Amerikai alkonzul kinevezésérőli értesítés Árpád község vadászterülete bérbeadása Ajtaí János szökött katona körözése Angol alattvalók hazatérése t. kelt rendelet Államépitészeti hivatal versenytárgyalási hird. Ausztriában előfordult kolerára von. kimutatás Állami és törvényhatósági utmesterek levele­zése tárgyában kelt rendelet Ázsiai kolera ellen való védekezés t. k rend. Adóösszeirási és kivetési munkálatok tárgyá­ban kelt határozat B Búza vagy rozsbani természetbeni járandóság tárgyában kelt belügyminiszteri rendelet Lapszám Lapszám Búza, rozs, árpa, tengeri ára megállapítása tárgyában kelt rendelet 7 2 Bihar község vadászterülete bérbeadása 18. 26 Biharlonka község iskolai alapvagyona bér- 4 beadása 32 15 Berhényi iskolai alapvagyon bérbeadása 36 Bihar község vadászterülete bérbeadása 37 22, 39 Búza, rozs őrlésének szabályozása tárgyában 37 kiadott rendelet 40 Benzik, kenőolaj kiszolgáltatása t. k. rendelet 41 41 Berger Adolf volt debreceni lakos körözése 50 Biharmegyei kórházi szállítók kárpótlása tár- 115, !49 gyában kelt véghatározat 61 50 Betlői szülésznői állásra von. pály. hirdetni. 75 52 Békéltető bizottsági üléseknél követendő el- 70 járás tárgyában kelt rendelet 78 74 Belényesi közkórház alapszabálya 85 Belezsény község erdeje eladására vonatkozó 117 hirdetmény 92 Biharvármegye építkezési szabályrendelete 95 125 Balku Lajos segélyezése tárgyában kelt végh. 99 Beliavics Sándor napidijas segélyezése 100 130 Belényesi Ferenc segélyezése t. kelt véghat. 101 134, 135 Biharvármegye Hivatalos Lapja előfizetési ára beküldése tárgyában kiadott rendelet 103 135 Bosznia-Hercegovina, Dalmácia területén levő 135 katonák látogatá a betiltása 104 Bélkirálymezői s. jegyzői áll. von. pály. hird. 117 141 Bélnagymarosi „ 117 Bélárkosi 117 102 Böjti jegyzői íllásra vonatkozó pály. hird. 126 103 Békéscsabai cselédszerző intézet felállítása 131 174 Biharvármegye tiszti főügyészi állására vonat­kozó pályázati hirdetmény 146 170 Boklya község vadászterülete bérbeadása 172 Berettyójfalui vendéglő bérbeadására von. hird. 172 180 Benyefalva vadászterülete bérbeadása 172 Belényes-vaskóhi tüdővész ellen védekező 183 egyesület fekvőcsarnoka átengedése tár-184 gyában kelt véghatározat 188 Biharmegyei közkórházi szállítók kárpótlása 184 tárgyában kelt véghatározat 189 241, 269 Bodó József segélyezése tárgyában kelt vég-244 határozat 191 Békéscsabai és orosházai polgári iskolát vég-258 zett egyének önkéntesi vizsgára való bo-259 csátása 193 202 Biharmegyei közkórház és elmebeteg-osztá-278 lyánál szükséges javításokra vonatkozó 323 hirdetmény 199,208,220 336 Bojt község vadászati joga bérbeadására 344, 355 vonatkozó hirdetmény 200 Bedői községi szülésznői állásra vonatkozó 356 pályázati hirdetmény 201 359 Bojt község vadászterülete bérbeadása 209 Búza, rozs stb. ára megállapítása t. k. rend. 212 303 Búza, rozs stb. zár alá vétele t. k rend. 214 Biharmegyei közkórháznál szükséges javítá­sokra vonatkozó főügyészi hirdetmény 224 Bélkaroly úrbéresei erdeje eladására vonat kozó hirdetmény 225 2 Biharkeresztesi vadászterület bérbeadása 229

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék