Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1928 (26. évfolyam, 1-52. szám)

Bihar vármegye 1928-ik évi Hivatalos Lapjának TÁRGYMUTATÓJA. A Szám Árvaszékhez bérleti és haszonbérleti szerződések beterjesztése 5 dr Altmann Gábor oklevelének meghirdetése 13 dr Aszód Jenő orvosi oklevelének meghirdetése 26 dr Ács Lóránd orvostudori oklevelének meghirdetése 40-b Autóvásárlás * ' 52 B Balogh Elemér indítványa a tisztviselők karácsonyi segélyezése tár­gyában 1 Biharvármegyei Tüdővész Ellen Védekező Egylet segélye 13 Biharvármegyei Gazdasági Egyesület segélye 13 Budapesten felállítandó Tisza-szoborhoz hozzájárulás 14 Bölöny István vm. II. főjegyző jutalmazása 21 A Bocskay cserkészcsapat részére sátoradományozása 26 Biharvármegye 1929. évi költségvetése 40 Biharvármegyéről régi fényképmásolatok megszerzése 44 C Czurda Oszkár váim. m kir. gazd. felügyelő Jakbérsegélye 21 Csiffi hidra engedélyezett hidvámszedési jogérvényének meghosz­szabbitása 40 D Derecskéi legelők mételykórral fertőzöttségének leküzdéséhez segély megszavazása 21 Dancsháza közssg kérelme a müut hálózatba felvétele tárgyában 40 Derecske —konyári th. ut kiépítéséhez a K, M. által engedélyezett 40,000 P kölcsön felhasználása 40 Derecskéi cserkészcsapat táborozási segélye 40 E Egyesitett nyugdíjalap 1925—26. évi számadása 2 Egyesített nyugdíjalap 1927 évi számadása 22 Egészségügyi mintajárás szervezése 39 F Fülep Péter kérelme közterület átengedése iránt 1 Fahidakon jármüvek közlekedése 13 Fölkér József vm. számv. főnök jutalmazása 21 Fibik István állatorvosi oklevelének meghirdetése 40 G dr Gulyás Ferenc orvosi oklevelének meghirdetése 1 Gazd. felügyelőséghez kisegítő munkaerő félfogadása 13 Gépjármű közlekedés szabályozása a th. utakon 48 Gazdasági felügyelőségnél a kisegítő munkaerő további alkalmazása 52

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék