Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1929 (27. évfolyam, 1-52. szám)

Biharvármegye 1929-ik Hivatalos Lapjának T Á R GY M U T A TÓJA. Oldal Állandó választmány újjáalakítása 12 Állandó bíráló választmány újraalakítása 12 Álmosd-bagaméri utáépítéshez nyújtandó állami kölcsön 99 Árva Sándor felvétele a virilis névjegyzékbe 148 Állatorvoslásban használatos anyagok előállítása, forgalomba hozatala, stb. 159 Álmosd-bagaméri ut kiépítése 175 B Biharvármegyei Tüdővész Ellen Védekező Egyesület segélye 9 Béri Sándor törlés perében felmerült költségek viselése 15 Budapesti lovasnapokon részvétel költsége 39 dr. Boda Sándor orvosi oklevelének meghirdetése 59 Berettyóújfalu Iparos Dalkör segély kérése 100 Bojtor István tűzrendészeti felügyelő jneghivása 103 Bay Sándor felv. a v. névj.-be 142 dr. Barcsay Károly felvétele a virilis névjegyzékbe 143 dr. Bölöny Andor „ „ 143 dr. gróf Bethlen Pál „ „ 143 Benkő Sándor „ ,, 144 Balogh Elemér „ „ 148 Biharvármegyei Általános Tanítói Egyesület segély iránti kérelme 185 Berettyóújfalui vágóhíd átépítéséhez segély ' 190 Biharnagybajom község kérelme vágóhíd tatarozási segély kiutalása iránt 194 Bagamér község kérelme az állategészségügyi alapból segély kiutalása iránt 199 Bihartorda-dancsházai ut kiépítése 175 Bojt-bedői ut kiépítése 175 Berettyóujfalui-földesi ut kiépítése 175 Biharkeresztes-bojti-hencidai ut kiépítése 176 C Czurda Oszkár vm. m. kir. gazd. felügyelő lakbérsegélye 6 Céllövészeti fiszteletdij megszavazása 16 dr. Csáky Gergely orvosi oklevelének meghirdetése 58 Csökmő-komádii ut kiépítése 175 D Dávid Lajos számtiszt tanulmányi segélye 45 dr. Dvorszky Lajos felvétele a virilis névjegyzékbe 144 Dobsa Sándor „ „ „ 145 Dávid Lajos számtiszt lakbérsegélye 183 Derecske-szováti ut kiépítése 175

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék