Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1930 (28. évfolyam, 1-52. szám)

Biharvármegye Hivatalos Lapja tárgymutatója 1930. évről. A oldal Állatorvos (íh.-i) lakására telefon felszer. 10 Autóhasználatról szabályrendelet 13 Alapok egymásközötti kölcsönei 17 Apaállatok vizsgálatáról alkotott szabályrendelet 76—77 Adófizetési halasztás iránti kérelmek ügye 83 Alkalomszerű húsárusitás 83 Autófuvarozási vállalatok tartalék gépjármű­vének úthasználati dij alóli mentesítése 84 Álmosd község 324 pengős segélye 89 Árvaszéknél magánfelek fogadása 90 Aszalós János dr. járási tiszti orvos oklevelének meghirdetése 91 Állategészségügyi ebadóalap 1929. évi számadása 91 Állatenyésztési szab. rend. módosítása 129 Apaállat vizsgálatáról alkotott ' szabályrendelet jóváhagyása 179 Alapoknak egymásközötti kölcsönei 196, 205 B Biharugra község 552 P-ős segélye 11 Borellenőrző bizottsági tagok választása 18 Dr. Boros Gábor orvosi oki. meghirdetése 26 Bölöny István személyi pótléka 65, 194 Bedő község segélye dögtér létesítéshez 80 Berekböszörményi vásártartási szabályrendelet módositása 88 özv. Bagdi Imréné végkielégítése 88 Báránd községre vonatkozólag a vásárrendí. szab. rend. módositása 81 Bagamér község 283 P-ős segélye 89

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék