Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1935 (33. évfolyam, 1-52. szám)

) i Si »f» .tu * -e» rfh¥t 73? A Á oldal Alföldi Szarvasmarhaíenyészfő Egyesület tanfolyam rendezése 197 Alföldi Takarékpénztárnál még fennálló 49.000 pengős váltókölcsöne vissza­fizetésének meghosszabbítása tár­gyában 180 Alföldi Takarékpénztár R.f.-fől a leven­­feház építésére felvett válfókölcsö­­nének meghosszabbítása 183 Alispán! állás és annak betöltésével kap­csolatosan megüresedő főszolgabirói és vármegyei főjegyzői állások be­töltése 46 Aranyi Imre segély iránti kérelme 210 Aufóüzemi kiadások fedezésére hiteláfru­házás engedélyezése 133 B dr. Banda István tb. főszolgabírónak a VIII. fiz. oszt. való előléptetése 118 Bakonszegi Bereftyóhíd helyreállítása 177 özv. Bara Mihályné községi jegyző özve­gyi ellátási dijának megállapítása 59 Bagamér község közvágóhíd kijavításához segélyt kér 178 Bagamér községben végzett eboltások költ­ségeinek megtérítése 195 özv. K. Balogh Istvánná özvegyi nyugdija 53 dr. Bárdos Endre Miklós orvosi okleve­lének meghirdetése 1 Bedő—nagykereki, nagykereki—kismarjai községi közdűlő útnak a th. úfak há­lózatába való felvétele 31 Biharvármegye ^ Hivatalos Lapja .1 o y tárgymutatója 1935. évről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék