Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

Biharvármegye ...fi. Hivatalos Lapjának 1937. évi tárgymutatója A Á oldal Áll ami erdei facsemete és husáng ki­adásának feltételei 111 Árvaszéki elnök részére kiküldési áta­lány megállapítása 153 P. Ábrahám Gábor ny. jegyző nyugillet­ményének újból való megállapítása 176 Álmosd község sertéspestis elleni oltás­hoz segélyt kér 195 Alföldi Cukorgyár R -T. sarkadi cukor­gyárának gazdasági vasútja által igénybevett törvényhatósági közúti területek használati engedélye 197 B Biharvármegye központi választmányá­ban eltávozás folytán megürese­dett tagsági hely betöltése 1 Berettyóújfalui vezetőjegyzői állásra pályázati hirdetés 3 Biharvármegye háztartási és egyesitett nyugdíjalap 1937. évi költségveté­sének jóváhagyása 4 Balogh Lajos szentpéferszegi lakos el­veszett őrlési elismervényének meg­­semmisitése 4 Búzás Ibolya illetősége 11 Biharugrai községi szülésznői állás meghirdetése 16 Bugyi Lajos körözése 17 Bőhm Jenő községi Írnok nyugdíjazása 19 Biharvármegye törv. hat. közúti alapjá­nak 1937. évi pótköltségvetése 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék