Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1938 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1938-01-06 / 1. szám

Biharvármegye Hivatalos Lapjának 1938. évi tárgymutatója A oldal Aba Ferenc körözése 33 Dr. Atlasz József községi orvos nyugdíja­zás iránti kérelme 50 Az állattenyésztési alap 1938. évi költség­vetése 75 P. Ábrahám Gábor nyug. jegyző nyugillet­ményeinek helyesbítése 104 Az állami Erdei facsemete és husáng ki­szolgáltatásának feltételei 105 Amerikai (direkt) közvetlen termő szőlő­fajták irtása 211 B Biharvármegye Kulturházának 1937. ja­nuár-szeptember hónapokról össze­állított számadása 3 Berettyóújfalui m. kir. államépitészeti hi­vatal versenytárgyalási hirdetménye az 1938. évi fenntartási és hengerlési anyagokra 4 Bihartorda község vadászterületének bér­beadása 5 Biharvármegye törvényhatósága díjtalan közigazgatási gyakornoki állásra pá­lyázatot hirdet 7, 10 Budapest-Püspökladány-Kolozsvári ut épí­tésével kapcsolatban Báránd község határában kisajátítási eljárás 8 Budapest-Püspökladány-Kolozsvári ut épí­tésével kapcsolatban Berettyóújfalu község határában kisajátítási eljárás 8 Berettyóújfalu határában talált csomag meghirdetése 10 Biharkeresztesi községi szülésznői állás meghirdetése 12 Biharvármegye gróf Tisza István közkór­házánál egy kisegítő orvosi állás meghirdetése 16, 19 Biharvármegye több alapjára vonatkozó 1937. évi zárszámadások közszemlére 19 Biharvármegye állgttenyésztési alapjának 1938. évi költségvetése 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék