Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1939 (37. évfolyam, 1-51. szám)

4ir¥t D*brec»fli Alten# líféltér ! Biharvármegye Hivatalos Lapja Betűrendes Tárgymutatója 1939. évre. A Á. oldal M. kir. Államépifészeíi Hivatal épületé­nek kibővítése 115 Állami erdei facsemete és husáng ki­szolgáltatás feltételei 124 Antal Sándorné elveszett Iparigazolvá­nyának megsemmisitése 132 Állattenyésztési alap 1940. évi költség­vetése 205 Arcképes igazolványok érvényesítése 1940. évre 215 id. Albitz József körözése 222 B Özv. Bojíor Bálintné által elvesztett járlat megsemmisitése 1 Dr. Bakats Béla tb. szolgabiró áthelye­zése 4 Bárdos Károly körözése 4 Ifj. Bucsás József elveszett ipari munka­könyvének megsemmisitése 11 Berekböszörmény községháza építésére versenytárgyalási hirdetmény 17 Biharvármegye törvényhatóságánál vm. aljegyzői stb. állás meghirdetése 18—22 Bazsó László váncsodi lakos elhullót állata után segélyt kér 21 Biharvármegye háztartási th. ebadó és egyesitett nyugdíjalapjának 1939. évi zárszámadása 22 Biharvárm. Testnevelési-, Szegény-, Állattenyésztési- és Téli gazdasági­­iskola-alapjának 1938. évi számadása 22

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék