Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1947 (44. évfolyam, 1-16. szám)

f TÁRGYMUTATÓ Bihar vármegye Hivatalos Lapja 1947. évi XLIY. évfolyamához. A-Á Állattenyésztési alap 1945. évi zárszámadása ..... IV szám 10 oldal Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról alkotott szabályrendelet .IV V II 11 o fi Alföidi'Cukorgyár által felajánlott függőkölcsön igénybevétele az útalap számára V Il­ii-J 1 •1 it Abarnell Kornél pocsaji állatorvos oklevelének meghirdetése VIIItt 4 II Antal Erzsébet volt vra. irodatíszt rehablitálási ügye . ,VIII 11 10 II, Autoroncsok eladása Auspitz Pál részére .....VIII 11 12 II Állattenyésztési alap 1947/48. évi költségvetése Állattenyésztési alap 1946/47. évi költségvetésének egyes rovatain hitel­IX.11 8 II átruházás engedélyezése . . X 11 2 11 Állattenyésztési alap 1947/48. évi költségvetése .... X II 3 II Árverési hirdetmény a Sárréti járási főjegyzőség által elkobzott bűnjelekre Xti 4 II Ártándi szülésznői állás pályázati hirdetménye ....XI 11 7 II • 7 , XIII11 12 II Állattenyésztési alap 1946/47. évi zárszámadása ....XIII 11 8 11 Anton György önellátói igazolványának megsemmisítése , Xlll 11 12 11 Arany Míhályné önellátói igazolványának megsemmisítése . Xili11 12 11 Államépitészeti hivatal személyi és dologi szükségleteihez való hozzájárulás B Bujdosó Gergely komádii lakos elveszett marhalevelének megsemmisítése XV 11 2 II 11 11 8 II „Biharvármegye Alispánja’’ feliratú bélyegző használatba vétele B,-Újfalui Tüdőbeteggondozó intézet hitelátruházasa és pótköltségve­111• 1 • 1 II tése fűtési szükségletek fedezésiére ..... Buka Zsigmond berekböszörményi lakos elveszett marhalevelének IV 11 16 11 megsemmisítése ........VI 11 4 11 Bojt község versenytárgyalási hirdetménye községháza építési munkálataira Bonácz János th. utőr Ernő nevű gyermeke utáni családipótlék folyósítása Vll11 4 11 iránti kérelme . Vili11 9 11 Berényi István hosszupályi lakos segély kéreftne elhullott állata után Vili II 12 11 Bihartordai Népfőiskola számára lófogat juttatás . . . . .IV 1 1 7 11 Bedői szülésznői állás pályázati hirdetménye . . . Xlll f »1 II Biharugrai óvónői állásra pályázati hirdetmény . . Xlll 11 111 Balogh István körözése . ... . ... C-Cb XV 11 2.II Csercsa Aladár körözése . . , . I 11„ 2 * 1 Cséffa-Nagyszalontai járási főjegyzőség székházának bérbevétele VII 11 311 Cséffa Nagyszalontai járás községei csekkszámla számainak közlése D Daakó Imre sárándi lakos elveszett marhalevelének megsemmisitése XIII 11 2 II III 11 6 y 1 Derecskéi Tüdőbeteggondozó intézet 1947/48. évi költségvetése VIII 8 11 Daróczi Lajos th. bizottsági tagságáról való lemondása XI 11 5 II Dancsházai szülésznői állás pályázati "hirdetménye . , . XI 11 6 11 Darvas Imre sárrétudvari lakos teherfuvarozási engedélyének meghirdetése XII11 3 II Daróczi Pál alispánná választásának megsemmisitése XIII 1II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék