Bolond Istók, 1888. (11. évfolyam, 1-53. szám)

1888-04-29 / 18. szám

Petaiiovits J. étterme (a YI. és YII. ker. casino helyiségeiben) Andrássy út 39. sz. Elegáns éttermek földszint és a pincze-helyiségekben, külön szobák. — Kitűnő ételek, hamisítatlan falusi és hegyi borok. — Naponkint frissen csapolva a Sedelmayer Gábor-féle világhírű müncheni spatenbrau-sör, valamint udvari sör a la Pilsen az első magyar serfőzdéből Kőbányán. Meleg ételek délutáni négy óráig. — Kiváló kiszolgálás. — A pinczehelyiségekben valamennyi étel és ital mézs. árakon. Előkelő orvosi tekintélyek u. m.: dr. Korányi tr. kir. tanácsos, dr. Kézmárszky tr., dr. Kétli, dr. Schwimmer tanár, dr. Stiller tr., dr. Müller Kálmán egyet, tr., dr. Orosz Sán­dor megyei tiszteletbeli főorvos, dr. Reinitz, dr. Herman S. főorvos stb. Budapesten , dr. Kállay Adolf rendelő­orvos Karls­­badban, dr. Braun tr. udv. tanácsos, dr. Rokitansky tanár, kormány­­tanácsos, d­r. Schnitzler tanár, dr. Oser tanar, dr. W­inter- 4^ nitz tr., dr. Herz egyet, tr. dr. czeller, dr. Kautz, dr. Gold S’ ^ udv. or­vos stb. Bécsben. Íté­lete foly­tán xz xr.,­­tr. xierz egyet. vr., r * or . Rott tr., dr. Haren- Z­eller, Eulenthali Unnia., rlv. fínhl ' wV _ 3 * .«/ a Hygiea-Sprudel nemcsak a legki- ' at­ tünőbb, legkelleme­^X^sebb izű és legegészsé­ v­gesebb ital, hanem egy­szersmind az emésztési, lég­zési és vizeleti szervezetek bajaiban elsőrendű gyógyvíz. ‘­*r “ Borral vegyitve kitűnő. ” r Kapható ÉDESKUTY L. udvari szállítónál, továbbá minden fűszerkereskedés és vendéglőben. A forrástermény egyedüli elárusítója: ^MAUTNER ADOLF. Az első évben 210,000 üveg küldetett szét. Jl, X iOÍ° N. Úri ingek fehér chiffonból drbja 1 frt 50 krtól 3 frtig; úri ingek színes drbja 1 frt 50 krtól 2 frt 50 krig; úri alsónadrág erős angol pamut­kelméből 1 frt 30 krtól 1 frt 80 krig; úri alsónadrág vászonból dobja 2 frttól 3 frt 50 krig; a legújabb gallérok, kézelők, zsebkendők, finom bőrkertyük, nyakkendők stb. nagy választékban kaphatók. SIGMUND JÓZSEF raktárában (alapítva 1846.) IV. Városház­ utcza 2-4. sz. és YII., Kerepesi ut 30. BS~ árjegyzék kívánatra bérmentve, zm»0 ?J hj H«o­­ft­&N CD* rh ÉT © © © X H* I 0 COo x N Városligeti Testegyenesitő gyógyintézet Budapesten, (ezelőtt­­­r. Fischhof-féle vizgyógyintézet) Hermina­ut 1525. Kiváló tisztelettel Igazgatók: dr.Verebélyi László dr. Róth Adolf Fischer Győző felelős főorvos, egyetemi m. tanár, testegyenesitő cs. k. üdv. szállító orvos­, seb-, mű­a Stefánia-gyermekkórház sebésze, az intézeti betegek rendelő orvosa, és testegyen. segélyművek gyárosa. Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógyinté­zetet megnyitottuk. Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fek­szik, ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. FISCHHOF-féle városligeti víz­­gyógyintézet foglalt el.­­ A 44.000­­ méternyi sűrűn befásított telken épült Cot­­tage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magá­ban. — Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb — mi a fővárossal való összeköttetést lóvonatok és társaskocsik közvetítik. ""•­ Az intézetünkben felvett betegek min­den beteg testalkatának és bajának megfe­lelően külön előállított készülék segélyével rendszerint műtét nélkül gyógyittat­­na­k. — Kitűnő és eddig el nem ért siker­rel kezeljük különösen a következő beteg­ségeket u. m.: I. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes gümőkóros) izület­­gyulladásokat. I II. Csonttöréseket, ficzamokat és ezeknek valamint az izület­­gyuladásoknak atébajait, u. m.: (zsugor) izületmerevségeket, korlátolt mozogható­­ságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. III. A vele született és következmé­nyes elgörbüléseket u. m.: a gerinczoszlopnak oldal- mell- és hátfelé irányult elgörbüléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett púpokat, tyúkmel­­leket, görbenyakat, donga- lúd- lé- és saroklábat, donga-gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zúzódásokat, csúzt és köszvényt. Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern testegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek kivétel nélkül a fatuiljárást és az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első­sorban a műtét (operatió) teljes mellőzését lehetővé teszik. Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik. CT Bővebb felvilágosítást úgy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyó­gyítását — mint házi szabályzatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyúj­tanak, melyekkel kívánatra bérmentve szívesen szolgálunk. Ezen, közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását. Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utc­a 4. szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék