Karácson Imre: Török-magyar oklevéltár 1533-1789 (Budapest, 1914)

TÖRÖK-MAGYAR OKLEVÉLTÁR 1533—1789. ÉS MAGYARRA FORDÍTOTTA A KONSTANTINÁPOLYI LEVÉLTÁRAKBAN/GYÜJTÖTTE NéhaI KARÁCSON IMRE A MAGYAR KIR. MINISZTERELNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK THALLÓCZY LAJOS KRCSMÁRIK JÁNOS SZEKFÜ GYULA , FRAKNÓI VILMOS ALAPJÁBÓL KIADTA A SZENT- ISTVÁN -TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1914.

Next