Beke Antal - Barabás Samu (szerk.): I. Rákóczy György és a porta (Budapest, 1888)

I. RÁKÓCZY GYÖRGY MS A PORTA. LEVELEK ÉS OKIRATOK. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK BEKE ANTAL ÉS BARABÁS SAMU. BUDAPEST, 1888. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA.

Next