Lászlófalvi Velics Anatal - Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek 1. 1543-1635 (Budapest, 1886)

MAGYARORSZÁGI É . TOROK KINCSTÁRI DEFTEREK. KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. FORDÍTOTTA D. LÁSZLÓFALVI VELICS ANATAL. BEVEZETÉSSEL ELLÁTTA ÉS SA­JTÓ ALÁ RENDEZTE KAMMERER ERNŐ ELSŐ KÖTET. 1543-1635. BUDAPEST, A55 ATHENAEUM B. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA

Next