Lászlófalvi Velics Anatal - Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek 2. 1540-1639 (Budapest, 1890)

MAGYARORSZÁGI TÖRÖK KINCSTÁRI DEFTEREK. ΚΙΛΟΤΑ A M. TŰZ­. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. FORDÍTOTTA LÁSZLÓFALVI DI VELICS ANTAL BEVEZETÉÉSEI. FU.ATTA ÉS SAJTÓ Λ­.Λ­UF.XOKZTA KAMMERER ERNŐ. MÁSODIK KÖTET. 1540— 1639. BUDAPEST, 1 S 9 I­I.

Next