Radvánszky Béla: Házi történelmünk emlékei. Első osztály. Udvartartás és számadáskönyvek (Budapest, 1888)

HÁZI UYÜ­TTI BÁRÓ RADVÁNSZKY BÉLA. KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. ELSŐ OSZTÁLY. UDVARTARTÁS ÉS SZÁMADÁS KÖNYVEK. BUDAPEST, 1888. AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA.

Next