Radvánszky Béla: Házi történelmünk emlékei. Első osztály. Udvartartás és számadáskönyvek (Budapest, 1888)

Negyedik rész. I. Rákóczy György és Brandenburgi Katalin között folyt tárgyalások iratai az özvegy fejedelem asszonyt illető ingóságokról 1629-1636

53. Bethlen Gábor fejedelem özvegye még egy némely drágaságot köve­tel I. Rákóczy György fejedelemtől 1635 nov. 27. Az mit meg nem adott az fejedelem. Egy merő arany fedeles pohár. — Huszonnégy öreg ara­­nyas poharok, az fedelei darvasak. — Nyolc­, aranyas pohár, egyik kisebb az másiknál. Három aranyos, régi formán csi­nált pohárok. — Három confectumnak való ezüst aranyas csé­sze, bokrétások. — Tizennyolcz asztalra való aranyos pohárok. — Tíz egybejáró aranyas pohárok. Tizenhárom kisded lábos csésze. -- Egy hoz­svári nil csinált csésze, ezer arany ára. Egy aranyas mosdó medencze korsóstul és két hozzája való viz edény. — Két aranyas ezüst kanna. Öt nagy öreg ezüst tál, egyik egyik tizenegy gira. — Negy­venkét középszerű ezüst tálak. — Harmincakét, ezüst tányérok. Tizenkét négy szegeletes sótartók. Egy sárga vont arany mente, fekete rókával bélelt, két bo­kor száras gomb rajta, gyöngyös. — Egy tenger színű vont arany, nyuszttal bélelt mente. — Egy vont arany mente, fekete rókával bélelt. — Egy veres bársony mente, két párás gomb rajta, gyön­gyös, fekete rókával bélelt. — Egy meggy színű metélt bár­sony mente, vont arannyal bélelt. Öt mente alá való vont arany, vont ezüst bélés. — Egy mente alá való új nyuszt bélés, két ezer háromszáz frt ára. — Két hiúz már gerezna bélés. Egy kócsag toll. Egy ezüstös aranyos drága kövekkel rakott lóra való szer­szám czapraggal, nyereggel és minden eszközivel együtt, melyet adtunk kölcsön az fejedelemnek Kékedy Zsigmond által, azt is vissza kívánjuk. Egy vont arany szoknya felfodorított virággal. ..Egy vont arany szoknya ezüst felfodorított virággal.­­ Egy vont arany szoknya. Egy fekete metélt bársony month, arannyal környü­lvették az virágját.

Next