Acsády Ignácz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-1564 (Budapest, 1888)

MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYEI I. FERDINÁND URALKODÁSA ALATT. 1520—64. IRTA DI ACSÁDY IGNÁC­Z A M. TUD. AKADÉMIA LEV. TAGJA. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. BUDAPEST: AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next