Deák Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században Gr. Csáky István életrajza (Budapest, 1883)

EGY MAGYAR FŐÚR A XVII. SZÁZADBAN ~*1 GJ. CSÁKY ISTVÁN ÉLETRAJZA A M. TUD. AKADÉMIA ÁLTAL A LÉVAI-DÍJJAL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ ÍRTA DEÁK FARKAS A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA BUDAPEST KIADJA RÁTH MÓR

Next