Kemény József - Nagy Ajtai Kovács István: Erdélyország történetei' tára (Kolozsvár, 1837)

ERDÉLYORSZÁG TÖRTÉNETEI’ TÁRA EGYKORÚ ’8 MAGYAR NYELVEN KÉSZÍTETT TÖRTÉNET­­IRATOK*, LEVELEK-, ORSZÁGGYŰLÉSI VÉGZÉSEK-ÉS TÖRVÉNYCZIKKELYEKBŐL. K 1 A D J 1 H GRÓF KEMÉNY JÓZSEF É­­S NAGY AJTAI KOVÁCS ISTVÁN. ELSŐ KÖTET: 1540—1600. KOLOZSVÁRIT BARRA GÁBOR TULAJDONA. 1­8­3­7.

Next