Demkó Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században (Budapest, 1890)

A FELSMIGARORSZÁGI VJHOSOK ÉLETÉRŐL A XV—XVII. SZÁZADBAN, ÍRTA DE DEIKÓ KÁLMÁN LŐCSEI ÁLL. FŐREÁLISKOLAI ID. IGAZGATÓ, A MŰEMLÉKEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGÁNAK KÜLTAGJA. BUDAPEST, 1890. KIADJA A SZ. TUD. AKADÉMIA.

Next