Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt 2. 1537-1545 (Budapest, 1875)

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETE I. FERDINAND KIRÁLY ALATT. (1526-1563) ÍRTA DI FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS FŐTITKÁRA. KÜLÖNNYOMAT A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK I—IV. KÖTETEIBŐL. Ára 5 fzt. BUDAPEST: A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next