Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600 (Eger, 1897)

ADATOK ERDŐDI BÁRÓ PÁLFFY MIKLÓS A GYŐRI HŐSNEK ÉLETRAJZA ÉS KORÁHOZ 1552-1600. (EREDETI TÖRTÉNETI FORRÁSMUNKA.) A magy. tud. Akadémia történelmi Bizottságának segélyezésével. IRTA JEDLICSKA PÁL ESPELES-PLEBÁNOS A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TUD. S IROD. OSZTÁLYÁNAK ÉS A MŰEMLÉKEK ORSZ. BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA. EGER, 1897. AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJA.

Next