Szentirmai Imre: Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején. 1593-1608 (Esztergom, 1908)

MAGYAR HADISZERVEZET 1 A TIZENÖTÉVES TÖRÖK HÁBORÚ IDEJÉN. 1593—1608. BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉS. IRTA: SZENTIRMAI IMRE. ESZTERGOM BUZÁROVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

Next