Károlyi Árpád: A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 1569-72 (Budapest, 1879)

A TÖRTÉNETÉHEZ 1569—7­2. LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK ALAPJÁN IRTA Dr. KÁROLYI ÁRPÁD. (Felolvast. a M. T. Akadémia 1879. ápril 7-diki ülésében.) BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA, 187­9.

Next