Frankl Vilmos: Pázmány Péter és kora 2. (1622-1631) (Pest, 1869)

PÁZMÁNY PÉTER ÉS KORA. IRTA FRANKL VILMOS. MÁSODIK KÖTET. (1622—1631.)­­-P EST, 1869. KIADJA RÁTH MÓR.

Next