Frankl Vilmos: Pázmány Péter és kora 3. (1692-1697) (Pest, 1872)

PÁZMÁNY PÉTER ÉS KORA. FRANKL VILMOS. HARMADIK KÖTET. (163 Q---1637 ) J~P EST, 1872. KIADJA RÁTH MÓR.

Next