Acsády Ignácz: A Karloviczi béke története. 1699 (Budapest, 1899)

A KARLOVICZI BÉKE TÖRTÉNETE. 1699. * * ACSÁDY IGNÁCZ LEV. TAGTÓL. (Felolvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1899. február 0-iki ülésén.) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1899.

Next