Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története (Budapest, 1890)

A JÓS AZ 1647-EI TÖRVÉNYCZIKKEK IRTA ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR AKAI). KÖNYVKERESKEDÉSE, 1890.

Next