Szamota István: Régi magyar utazók Európában 1532-1770 (Nagy-Becskerek, 1892)

RÉGI MAGYAR UTAZOK EURÓPÁBAN 1532-1770 ULKESTI ELTFŐKből, összeállította ÉS MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTTA SZAMOTA ISTVÁN az eltszet irta v­ámbéry Arai in NAGY-BECSKEREKEN PLEITZ­­ER PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1892

Next