Barthos Kálmán: Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában (Kolozsvár, 1902)

ERDÉLY PÉNZ- ÉS HADÜGYEI JÁNOS ZSIGMOND KORÁBAN. BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNELEM KÖRÉBŐL. AZ ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK­ ALAPJÁN IRTA BARTHOS KÁLMÁN A BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-COLLEGIUM TAGJA. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSÉNÉL, 1902.

Next