Hentaller Lajos: Kossuth és kora (Budapest, 1894)

KOSSUTH ÉS KORA. IRTA HE­NT­ALLER LAJOS. KOSSUTH LAJOS RÉZ­METSZETŰ ARCZKÉPÉVEL. BUDAPEST: AZ »ATHENAEUM* R. TÁRSULAT KIADÁSA. 1894.­ ­*

Next