Mikár Zsigmond (szerk.): Honvéd-névkönyv. Az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól (Budapest,1891)

HONVÉD-NÉVKÖNYV AZ 1848/49-DIKI honvédseregnek 1890-BEN MÉG ÉLETBEN VOLT TAGJAIRÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA MIKÁR ZSIGMOND. BUDAPEST: PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG, 1891.

Next