Szemere Bertalan: Naplóm 2. Szemere Bertalan összegyüjtött munkái (Pest, 1869)

SZEMERE BERTALAN ÖSSZEGYŰJTÖTT M­UNKA I. MÁSODIK KÖTET. PEST, 1869. KIADJA RÁTH MÓR.

Next