Beöthy Leo: Nemzetlét. Tanulmány a társadalmi tudományok köréből, Magyarország jelen helyzetének megvilágositására és orvoslására (Budapest, 1876)

NEMZETLÉT. TANULMÁNY A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL, MAGYARORSZÁG JELEN HELYZETÉNEK MEGVILÁGOSITÁSÁRA ÉS ORVOSLÁSÁRA. IRTA BEÖTHY LEO. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM E.-TÁRSULAT NYOMDÁJA, 1876.

Next