Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története (Budapest, 1896)

EGY NEMZETI KÜZDELEM T­Ö­R­T­É­N­E­T­E. IRTA FARKAS LAJOS, HAJDÚKERÜLET V. FŐHADNAGYA, A GÖR. KATH. MAGYAROK NAGYGYŰLÉSÉNEK V. ELNÖKE. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE ÉS TÁJÉKOZTATÓVAL ELLÁTTA GYÖRGY ENDRE. BUDAPEST, KILIÁN FRIGYES EGYETEMI KÖNYVÁRUS BIZOMÁNYA, 1896.

Next