Perényi József: Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz 1837-1856 (Veszprém, 1908)

VESZPRÉM, 1908. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next