Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 4. (Budapest, 1937)

AZ ABSOLUTISMUS KORA MAGYARORSZÁGON 1849-1865 IRTA BERZEVICZY ALBERT NEGYEDIK KÖTET BUDAPEST F­RAN­KLIN-TÁR­SU­LAT magyar írod. intézet és könyvnyomda KIADÁSA

Next