Simon Péter: Király és haza 3. - Rudolf trónörökös (Budapest, 1899)

KIRÁLY ÉS HAZA, PILLANTÁS I. FERENCZ JÓZSEF URALKODÁSÁRA 1886-tól 1892-ig. A „KIRÁLY ÉS NEMZET" FOLYTATÁSA ÖT KÖNYVBEN. I. könyv: Erzsébet királyné. II. könyv: 1886—1888. III. könyv : Rudolf trónörökös. IV. könyv: Mária Valéria főhercegnő. V. köny­v: Konfliktus. Koronázási jubileum. Irta le E­R­ZSÉBET királynénk szellemének és emlékének szentelt SIMON PÉTER budapesti ny. m. k. államfőgimnáziumi tanár, a Szent-István-Társulat igazgató választmánya­ és irodalmi s tudományos osztályának, vala­mint az Országos Pázmány-Egyesületnek r. tagja, cs. és kir. nagy arany érem birtokosa. HARMINCNYOLC KÉPPEL. BUDAPEST, WEISSENBERG ÁRMIN NYOMÁSA, 1899.

Next