Sardá Y Salvany Félix: A liberalismus bűn - Égető kérdések (Esztergom, 1888)

A LIBERALISMUS BAN, ÉGETŐ KÉRDÉSEK. IRTA SARDÁ­S SALVANY FÉLIX. •Szerző engolelyével fordította 1> V. C S A V 0 II I G Y U L A. Függelékül: O Ssentségeitek XII­. Leó pápának hasontárgyu körlevele ..Ill/erlas praesian/lssimum naturae Ionum·'· magyar fordításban. ESZTERGOM. ISSS.

Next