Táncsics Mihály: Nyiltlevél Müller Miksa tanárhoz, „Legrégibb nyelv a magyar"czimű munkám bevezetéseül (Budapest, 1874)

NYILT LEVÉL MÖLLER MIKSA TANÁRHOZ, GRÉGIBB NYELV A MAGYAR K­ ÖZIMÜ MUNKÁM BEVEZETÉSÉÜL, HA KÉVÉIM, NEM ALAPOSAK, CZAFOLJÁTOK MEG. IRTA TÁNCSICS MIHÁLY.­ ­ BUDAPEST, 1874. NYOMATOTT KOCSI K­A N TV) 11. N­A ].. Országút 30. sz.

Next