Arató Frigyes: Az Árpád-páholy története 1870-1895 (Szeged, 1895)

AZ »ÁRPÁD«-PÁHOLY TÖRTÉNETE 1870 — 1895. *· IRTA:­­ KATÓ FRIGYES. ÁRA 4 KORONA, A PÁHOLY SAJÁTJA. SZEGEDEN, 1895. NYOMATOTT RÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék