Sváby Frigyes: A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században (Lőcse, 1901)

LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901. A SZEPESSÉG LAKOSSÁGÁNAK SOCIOLOGIAI VISZONYAI A XVIII. ÉS XIX. SZÁZADBAN. SVÁB­Y FRIGYES, SZEPES­ VÁRMEGYE LEVÉLTÁROSA.

Next