Pituk Béla: Hazaárulók (Arad, 1893)

S&Z&ÁRUZÓS. ORSZÁGUNK KELLŐ KÖZEPÉN A JELEN KORUNKBAN ELOLÁHOSITOTT HUSZONNÉGYEZER TŐSGYÖKERES MAGYARJAINKRÓL. Leleplezések a nagyváradi görög katholikus oláh egyház­megyéből. IRTA : PITUK BÉLA, Nagy-Várad egyházmegyei gür. katholikus plébános. MINDEN JOG FENNTARTATIK. Ára 50 f .,­­ casár. KAPHATÓ SZERZŐNÉL ARADON, VÉCSEY­ UTCA 8-IK SZÁMA ARAD, NYOMATOTT BLOCH H. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1893.

Next